/pt/
pt
true
12
207
1
2033
40968
Nizhny Novgorod
53
n-novgorod
37
Nizhny Novgorod
2635
28636
56.306443
1277
6801
43.973464
12
31
true
5
1
2503
30076
1,2,3,4,5,7,8,9,10
192
472
177
3
1577
45246
50248
Voltar