/pt/
pt
true
27
12
1834
38259
1
Nizhny Novgorod
163
30968
n-novgorod
364
30111
Nizhny Novgorod
98
23078
56.306443
43.973464
106
12
53
10770
true
1090
22266
1
1,2,3,4,5,7,8,9,10
121
472
143
3
1324
6991
50247
Voltar