/pt/
pt
true
2291
31242
12
1
1
Nizhny Novgorod
2360
27868
n-novgorod
Nizhny Novgorod
358
28611
56.306443
199
43.973464
42
48350
12
197
true
215
1
2111
49248
1,2,3,4,5,7,8,9,10
89
46444
467
19
3
161
46179
Voltar