/pt/
pt
true
12
146
1
Nizhny Novgorod
148
n-novgorod
814
1717
Nizhny Novgorod
56.306443
1115
8605
43.973464
131
12
456
23674
true
210
1
1864
49322
1,2,3,4,5,7,8,9,10
559
14754
473
157
3
743
27479
39346
Voltar