/pt/
pt
true
1006
3590
4
14
1
Samara
samara
Samara
53.209322
52
50.204086
1391
44616
12
1472
29268
true
40
1
1,2,3,4,5,7,8
17
430
2
128
33599
Endereço
Samara, ul. Zhiguli
No mapa
Voltar