/pt/
pt
true
4
1
Samara
samara
321
10184
Samara
53.209322
14
50.204086
12
true
216
1
148
1,2,3,4,5,7,8
2474
20389
430
171
2
2157
9722
33592
Voltar