/pt/
pt
true
1311
27843
12
1
412
18519
Nizhny Novgorod
137
22162
n-novgorod
Nizhny Novgorod
1336
17509
56.306443
200
43.973464
56
12
216
39597
true
163
1
2209
17549
1,2,3,4,5,7,8,9,10
449
3
2572
9594
31556
Voltar