/pt/
pt
true
74
2163
139
1
Zubtsov
1101
33947
zubtsov
167
Zubtsov
56.17384378702734
62
34.575364970216356
13
69
true
2162
42672
1
1
166
10
0
1515
44241
276448
Endereço
Zubtsov, ulica Volodarskogo, 29
No mapa
Para(m) aqui
Ônibus, 1 sentidoCerkov'
Ônibus, 384 (Moskva - Rzhev) sentidoAvtovokzal "Severnie vorota"
Ônibus, 384 (Moskva - Rzhev) sentidoAvtovokzal g. Rzhev
Ônibus, 961 (Moskva - Rzhev) sentidoAvtovokzal g. Rzhev
Ônibus, 961 (Moskva - Rzhev) sentidoAvtostanciya "Tushinskaya"
Ônibus, 965 (Moskva - Rzhev) sentidoAvtostanciya "Tushinskaya"
Ônibus, 965 (Moskva - Rzhev) sentidoAvtovokzal g. Rzhev
Ônibus, 513 (Tver' - Zubcov) sentidoTverskoi avtovokzal
Ônibus, 513 (Tver' - Zubcov) sentidoTverskoi avtovokzal
Ônibus, 513 (Tver' - Zubcov) Parada terminal
Ônibus, 513 (Tver' - Zubcov) Parada terminal
Ônibus, 102 (Zubcov - Pishalino) sentidoPishalino
Ônibus, 102 (Zubcov - Pishalino) Parada terminal
Ônibus, 109 (Zubcov - Ril'cevo) Parada terminal
Ônibus, 109 (Zubcov - Ril'cevo) sentidoRil'cevo
Ônibus, 407 (Moskva - Ostashkov) sentidoAvtovokzal "Severnie vorota"
Ônibus, 407 (Moskva - Ostashkov) sentidoAvtovokzal "Ostashkov"
Ônibus, 964 (Moskva - Ostashkov) sentidoAvtostanciya "Tushinskaya"
Ônibus, 964 (Moskva - Ostashkov) sentidoAvtovokzal "Ostashkov"
Ônibus, 101 (Zubcov - Dorozhaevo) sentidoDorozhaevo
Ônibus, 101 (Zubcov - Dorozhaevo) Parada terminal
Ônibus, 105 (Zubcov - Karamzino) Parada terminal
Ônibus, 105 (Zubcov - Karamzino) sentidoKaramzino
Ônibus, 106 (Zubcov - Shekoldino) Parada terminal
Ônibus, 106 (Zubcov - Shekoldino) sentidoShekoldino
Ônibus, 107 (Zubcov - Stolipino) sentidoStolipino
Ônibus, 107 (Zubcov - Stolipino) Parada terminal
Ônibus, 104 (Zubcov - Knyazh'i Gori) Parada terminal
Ônibus, 104 (Zubcov - Knyazh'i Gori) sentidostanciya Knyazh'i Gori
Ônibus, 383 (Moskva - Velikie Luki) sentidoAvtovokzal "Velikie Luki"
Ônibus, 383 (Moskva - Velikie Luki) sentidoAvtovokzal "Severnie vorota"
Ônibus, 103 (Zubcov - Staroe Ustinovo) Parada terminal
Ônibus, 103 (Zubcov - Staroe Ustinovo) sentidoStaroe Ustinovo
Ônibus, 101 - 108 (Zubcov - Kholopovo Gorodishe) Parada terminal
Ônibus, 101 - 108 (Zubcov - Kholopovo Gorodishe) sentidoKhlopovo-Gorodishe
Voltar