/pt/
pt
true
19
1675
1
190
Shumerlya
171
shumerlya
1973
749
Shumerlya
1978
40989
55.50543552749166
46.3843223920654
140
14
1084
25041
true
202
14703
1
60
1,2
12
774
44577
2
1107862
Endereço
Shumerlya, «Sura»
No mapa
Voltar