/hy/
hy
true
1
Main administrator and moderator at Wikiroutes project. Write us info@wikiroutes.info
M
Administrator #1
առցանց էր: 1 ժամ առաջ
  • Write message
  • Փոփոխություններ
  • Գաղափարներ
  • Activity
  • Favorites
Wikiroutes Team
Novice
0/1
Routes creation
3198/5000
Routes editing
480/500
No-one's gonna stop me now
Opisometer
Easy-going
6666/10000
The IDEAlogical inspirer
1/10
Concerned
2/5
Underground man
Double-decker
Packed like sardines
0/20
Motorman
7/20
Trolley master
0/20
Fair seas and a following wind!
Railroad engineer
Downhill
0/5
Monorail
0/5
Cable car
0/5
Helpful
My vote for you
Limb of the law
UserID:
1
Գրանցման ամսաթիվը:
12 February 2012
Սեռ:
արական
Օգտագործողի մակարդակ:
10
Քվեարկման մակարդակ:
Ավելացվել են խմբագրական փոփոխություններ:
3678
Խմբագրական փոփոխությունների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
24625
Երթուղիների վերաբերյալ մեկնաբանություններ:
40
Ավելացվել են գաղափարներ:
1
Գաղափարների վերաբերյալ ավելացվել են մեկնաբանություններ:
21
Իմ մասին:
Main administrator and moderator at Wikiroutes project.

Write us info@wikiroutes.info

Փոփոխություններ

Գաղափարներ

Activity

RoutesՓոփոխություններԳաղափարներ

Favorites