/hy/
hy
true
142
25
50
2
35
Մինսկ
495
22434
minsk
159
Minsk
1647
23179
53.90079
82
27.56298
13
182
true
72
1
1,2,3,4,5,8
138
877
2
54
23090
Br
951575
Հասցե
Մինսկ, a/d M-4
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 392 (Minsk - Turets) ուղղությունTurets-1
Ավտոբուս, 443 (Minsk - Griva) ուղղությունGryva
Ավտոբուս, 287 (Minsk - Klinok) ուղղությունStaryna
Ավտոբուս, 426 (Minsk - Klinok) ուղղությունKlinok
Ավտոբուս, 440a (Minsk - Turin) ուղղությունTuryn
Ավտոբուս, 292 (Minsk - Rudensk) ուղղությունRudzensk
Ավտոբուս, 292a (Minsk - Uzlyany) ուղղությունUzlyany
Ավտոբուս, 239 (Minsk - Zabolot'e) ուղղությունZabalatstse
Ավտոբուս, 291 (Minsk - Smilovichi) ուղղությունAўtakasa Smilavichy
Ավտոբուս, 294 (Minsk - Pyatiletka) ուղղությունPyatsigodka
Ավտոբուս, 391 (Minsk - Smilovichi) ուղղությունpav. na Pryvol'ny
Ավտոբուս, 391a (Minsk - Grebenka) ուղղությունGrabenka
Ավտոբուս, 468e (Minsk - Pravdinskiy) ուղղությունPraўdzіnskі
Ավտոբուս, 289 (Minsk - Lugovaya Sloboda) ուղղությունLugavaya Slabada
Ավտոբուս, 434 (Minsk - sanatoriy Volma) ուղղությունSanatoryy Volma
Ավտոբուս, 424 (Minsk - Rudnya Ostrovitaya) ուղղությունRudnya Astravitaya
Ավտոբուս, 437 (Minsk - Sloboda ch/z Ananichi) ուղղությունSlabada
Ավտոբուս, 436 (Minsk - Sloboda ch/z Skobrovku) ուղղությունSlabada
Ավտոբուս, 468ae (Minsk - Sergeevichi ch/z Pravdinskiy) ուղղությունSergeevichi
Ավտոբուս, 444a (Minsk - Drachkovo ch/z Zabolot'e, Smilovichi) ուղղությունDrachkava
Close