/hy/
hy
true
218
576
1
Պավլովո
pavlovo
1720
1852
Pavlovo
179
55.95286422533068
88
43.08374700700688
236
3801
13
2444
41851
true
1
2243
25650
1,2,7
48
2
209
936352
Հասցե
Պավլովո, 22N-3121, 44A
Քարտեզի վրա
Վերադառնալ