/hy/
hy
true
664
38232
25
65
2
148
Մինսկ
minsk
Minsk
45
10750
53.90079
700
4577
27.56298
13
true
1
173
1,2,3,4,5,8
907
1536
31583
2
886
36500
Br
897630
Հասցե
Մինսկ, d. Korovlev Stan
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 430s (Minsk - Usyazh) ուղղությունUsyazh
Ավտոբուս, 410 (Minsk - Sutoki) ուղղությունSutoki
Ավտոբուս, 410d (Minsk - Sutoki) ուղղությունSutoki
Ավտոբուս, 310 (Minsk - Dubrovka) ուղղությունDubraўka
Ավտոբուս, 249 (Minsk - Malinovka) ուղղությունRK Malіnaўka
Ավտոբուս, 299 (Minsk - Borovlyany) ուղղությունRK Ablasnaya bal'nіtsa
Ավտոբուս, 320u (Minsk - Tadulino) ուղղությունTadulіna
Ավտոբուս, 395 (Minsk - Smolevichi) ուղղությունAS Smalyavichy
Ավտոբուս, 234 (Minsk - Glebkovichi) ուղղությունGlebkavіchy
Ավտոբուս, 249u (Minsk - Malinovka) ուղղությունRK Malіnaўka
Ավտոբուս, 253s (Minsk - Rudomeyka) ուղղությունRudameyka
Ավտոբուս, 395a (Minsk - Smolevichi) ուղղությունAS Smalyavichy
Ավտոբուս, 395b (Minsk - Smolevichi) ուղղությունAS Smalyavichy
Ավտոբուս, 395v (Minsk - Smolevichi) ուղղությունAS Smalyavichy
Ավտոբուս, 395u (Minsk - Smolevichi) ուղղությունAS Smalyavichy
Ավտոբուս, 196s (Zhodino - Borovlyany) ուղղությունAS Zhodzіna
Ավտոբուս, 234u (Minsk - Glebkovichi) ուղղությունGlebkavіchy
Ավտոբուս, 309 (Minsk - s/t Solnechnyy) ուղղությունs/t "Sonechny"
Ավտոբուս, 286 (Minsk - Dachi Gorodishche) ուղղությունDachy Garadzіshcha
Ավտոբուս, 309u (Minsk - s/t Solnechnyy) ուղղությունs/t "Sonechny"
Ավտոբուս, 263 (Minsk - Lipovaya Koloda) ուղղությունLіpavaya Kaloda
Ավտոբուս, 286a (Minsk - Dachi Gorodishche) ուղղությունDachy Garadzіshcha
Ավտոբուս, 309a (Minsk - s/t Solnechnyy cherez Dubrovku) ուղղությունs/t "Sonechny"
Close