/hy/
hy
true
25
203
2
Մինսկ
100
minsk
Minsk
53.90079
27.56298
13
2409
34762
true
28
23352
1
578
22304
1,2,3,4,5,8
50
791
2
Br
895128
Հասցե
Մինսկ, Zheleznodorozhnaya ulica, 41
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 355 (Minsk-Chiki) ուղղությունChikі-1
Ավտոբուս, 439 (Minsk - Yasen') Վերջնակայան
Ավտոբուս, 439 (Minsk - Yasen') ուղղությունYasen'
Ավտոբուս, 205 (Minsk - Frunze) ուղղությունFrunze
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 405a (Minsk - Borki) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 405a (Minsk - Borki) ուղղությունBarki
Ավտոբուս, 450 (Minsk - Volma-2) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 450 (Minsk - Volma-2) ուղղությունVolma-2
Ավտոբուս, 209 (Minsk - Krupica) ուղղությունKrupіca
Ավտոբուս, 246 (Minsk - Plashevo) ուղղությունPlashava
Ավտոբուս, 246 (Minsk - Plashevo) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 262 (Minsk - Plashevo) ուղղությունPlashava
Ավտոբուս, 262 (Minsk - Plashevo) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 357 (Minsk - Dubenci) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 414 (Minsk - Zagorci) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 414 (Minsk - Zagorci) ուղղությունZagorci
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունKarabli
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 427 (Minsk - Sudniki) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 201 (Minsk - Pazderki) ուղղությունPazdzerkі
Ավտոբուս, 213 (Minsk - Maripol') ուղղությունMaripal'
Ավտոբուս, 214 (Minsk - Zakruzhka) ուղղությունZakruzhka
Ավտոբուս, 238 (Minsk - Annopol') ուղղությունAnnopal'
Ավտոբուս, 279 (Minsk – Atolino) ուղղությունAtolіna
Ավտոբուս, 325 (Minsk - Bogushovo) ուղղությունBagushova
Ավտոբուս, 384 (Minsk - Volmechka) ուղղությունVolmechka
Ավտոբուս, 384 (Minsk - Volmechka) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 231a (Minsk - Popovichi) ուղղությունPapovіchi-2
Ավտոբուս, 269 (Minsk - Kurkovichi) ուղղությունKurkovichi
Ավտոբուս, 311s (Minsk - s/t Nauka) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 311s (Minsk - s/t Nauka) ուղղությունSadovae tavaristva Navuka
Ավտոբուս, 411 (Minsk - Tristenec) ուղղությունTriscyanec
Ավտոբուս, 446 (Ozerichino - Minsk) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 363 (Minsk - Novii Dvor) ուղղությունNovi Dvor
Ավտոբուս, 339 (Minsk – Zabolot'e) ուղղությունZabalacce
Ավտոբուս, 339a (Minsk – Zabolot'e) ուղղությունZabalacce
Ավտոբուս, 463 (Minsk - Skirmontovo) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 463 (Minsk - Skirmontovo) ուղղությունSkіrmantava
Ավտոբուս, 374 (Minsk - Novaya Rodina) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 374 (Minsk - Novaya Rodina) ուղղությունNovaya Radzima
Ավտոբուս, 432 (Minsk - Sosnovii Bor) ուղղությունSanatorii Sasnovi Bor
Ավտոբուս, 432 (Minsk - Sosnovii Bor) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 445 (Minsk - Aleksandrovo) ուղղությունAlyaksandrava
Ավտոբուս, 445 (Minsk - Aleksandrovo) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 230 (Minsk - Samokhvalovichi) ուղղությունSamakhvalavіchi
Ավտոբուս, 255 (Minsk - zh/d st. "Energetik") ուղղությունchig. st. Energetik
Ավտոբուս, 255 (Minsk - zh/d st. "Energetik") Վերջնակայան
Ավտոբուս, 425a (Sudniki - Minsk ch/z Ratinci) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 446d (Minsk - Ozerichino ch/z Dudichi) ուղղությունAzyarichina
Ավտոբուս, 446d (Minsk - Ozerichino ch/z Dudichi) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 237 (AS "Yugo-Zapadnaya" - Danilovichi) ուղղությունDanіlavіchi
Ավտոբուս, 237 (AS "Yugo-Zapadnaya" - Danilovichi) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 359 (AS "Yugo-Zapadnaya" – Leont'evichi) ուղղությունLyavoncavіchi
Ավտոբուս, 297 (Minsk - Dubenci cherez Novii Dvor) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 211 (Minsk - Maripol' cherez Stukatichi) ուղղությունMaripal'
Ավտոբուս, 217 (Minsk - Pazdzerki cherez Es'kovichi) ուղղությունPazdzerkі
Ավտոբուս, 427a (Minsk - Sudniki ch/z Ratinci, Makasichi) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 446a (Minsk - Ozerichino ch/z Annopol', Dudichi) ուղղությունAzyarichina
Ավտոբուս, 201a (AS "Yugo-Zapadnaya" - Pazderki cherez Zakruzhku) ուղղությունPazdzerkі
Վերադառնալ