/hy/
hy
true
115
25
80
2
Մինսկ
minsk
638
48694
Minsk
1862
39123
53.90079
1471
24394
27.56298
1615
13175
13
28
true
198
1
1124
33609
1,2,3,4,5,8
30
792
212
2
839
3663
Br
894672
Հասցե
Մինսկ, ulica Odincova, 69a
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 233 (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenni garadok)
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունІslach
Ավտոբուս, 200 (Minsk - Dubenci) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenni garadok)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma-2) ուղղությունVolma-2
Ավտոբուս, 200b (Minsk - Dubenci) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունCharomukha
Ավտոբուս, 305s (Minsk - Krilovo) ուղղությունKrilava
Ավտոբուս, 365a (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 372 (Minsk - Khatezhino) ուղղությունvulіca Mіra
Ավտոբուս, 250 (Minsk - Lisovshina) ուղղությունLіsaўshchina
Ավտոբուս, 456s (Minsk - Vigonichi) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 456s (Minsk - Vigonichi) ուղղությունViganichi
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 293 (Minsk - Degtyarevka) ուղղությունDzegcyaroўka
Ավտոբուս, 268 (Minsk - Staroe Selo) ուղղությունShkola
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshina) ուղղությունRKBMR Aksakaўshchina
Ավտոբուս, 226s (Minsk – Volovshina) ուղղությունMalaya Valoўshchina
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունVyalіkae Syalo
Ավտոբուս, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) ուղղությունvulіca Mіra
Վերադառնալ