/hy/
hy
true
27
25
131
2
Մինսկ
132
minsk
209
Minsk
53.90079
98
27.56298
713
29066
13
2615
47542
true
334
47632
1,2,3,4,5,8
1115
30617
937
2
39
Br
894672
Հասցե
Մինսկ, ulitsa Odintsova, 69a
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 971e ուղղությունmogіlkі "Mіkhanavіchy"
Ավտոբուս, 973e ուղղությունPaўnochnyya mogіlkі, 2-ya varoty
Ավտոբուս, 233 (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenny garadok)
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունІslach
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma) ուղղությունVolma
Ավտոբուս, 200 (Minsk - Dubentsy) ուղղությունDubyantsy
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenny garadok)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 200b (Minsk - Dubentsy) ուղղությունDubyantsy
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունCharomukha
Ավտոբուս, 305s (Minsk - Krylovo) ուղղությունKrylava
Ավտոբուս, 336a (Minsk - Buzuny-1) ուղղությունBuzuny-1
Ավտոբուս, 365a (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 372 (Minsk - Khatezhino) ուղղությունvul. Mіru
Ավտոբուս, 250 (Minsk - Lisovshchina) ուղղությունLіsaўshchyna
Ավտոբուս, 456s (Minsk - Vygonichi) ուղղությունVyganichy
Ավտոբուս, 456s (Minsk - Vygonichi) Վերջնակայան
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 293 (Minsk - Degtyarevka) ուղղությունDzegtsyaroўka
Ավտոբուս, 268 (Minsk - Staroe Selo) ուղղությունShkola
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshchina) ուղղությունRKBMR Aksakaўshchyna
Ավտոբուս, 226s (Minsk – Volovshchina) ուղղությունMalaya Valoўshchyna
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունVyalіkae Syalo
Ավտոբուս, 200v (Minsk - Logisticheskiy tsentr 24) ուղղությունLagіstychny tsentr 24
Ավտոբուս, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) ուղղությունvul. Mіru
Close