/hy/
hy
true
2542
8082
798
2143
25895
1
48
Մոզայսկ
12
mozhaisk
676
40892
Mozhaysk
193
55.50252242734816
36.02794744656421
806
2611
12
1649
43031
true
1
77
1,2,8
1325
30689
41
65
2
70
878760
Հասցե
Մոզայսկ, Mozhaiskoe sh.
Քարտեզի վրա
Վերադառնալ