/hy/
hy
true
25
1816
46629
2
Մինսկ
2465
46635
minsk
96
Minsk
53.90079
198
27.56298
13
97
true
1
4
38276
1,2,3,4,5,8
154
880
208
2
Br
72149
Հասցե
Մինսկ, -
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 105 ուղղությունMinskaya
Ավտոբուս, 131 ուղղությունTsnyanka
Ավտոբուս, 215 (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Ավտոբուս, 265 (Minsk - Mochany) ուղղությունMachany
Ավտոբուս, 340 (Minsk - Rogovo) ուղղությունRogava
Ավտոբուս, 212 (Minsk - Zhukovka) ուղղությունZhukaўka-1
Ավտոբուս, 215b (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Ավտոբուս, 220b (Minsk - Brovki) ուղղությունBoўblі
Ավտոբուս, 244 (Minsk - Zhukovka) ուղղությունZhukaўka-1
Ավտոբուս, 264 (Minsk - Semkovo) ուղղությունSemkava
Ավտոբուս, 265b (Minsk - Mochany) ուղղությունMachany
Ավտոբուս, 288 (Minsk - Kamenets) ուղղությունKamyanets
Ավտոբուս, 301 (Minsk - Vyshkovo) ուղղությունRK "Vyshkava"
Ավտոբուս, 212b (Minsk - Zhukovka) ուղղությունZhukaўka-1
Ավտոբուս, 240b (Minsk - Yuzufovo) ուղղությունYuzufova
Ավտոբուս, 244b (Minsk - Zhukovka) ուղղությունZhukaўka-1
Ավտոբուս, 248u (Minsk - Gorodok) ուղղությունGaradok
Ավտոբուս, 280 (Minsk - Kazekovo) ուղղությունKazekava
Ավտոբուս, 319 (Minsk - Zaslavl') ուղղությունZaslaўe
Ավտոբուս, 328 (Minsk - Golovachi) ուղղությունGalavachy
Ավտոբուս, 222 (Minsk - Zabolot'e) ուղղությունZabalatstse
Ավտոբուս, 267 (Minsk - Bol'shevik) ուղղությունag. Bal'shavіk
Ավտոբուս, 319b (Minsk - Zaslavl') ուղղությունZaslaўe
Ավտոբուս, 337 (Minsk - ag. Lesnoy) ուղղությունRK Ablasnaya bal'nіtsa
Ավտոբուս, 223 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 202 (Minsk - Nelidovichi) ուղղությունNyalіdavіchy
Ավտոբուս, 222b (Minsk - Zabolot'e) ուղղությունZabalatstse
Ավտոբուս, 349s (Minsk - Merkovichi) ուղղությունMyarkovichy
Ավտոբուս, 223b (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 216 (Minsk - Solomorech'e) ուղղությունSalamarechcha
Ավտոբուս, 369a (Minsk - Yanushkovichi) ուղղությունYanushkavіchy
Ավտոբուս, 398 (Minsk - s/t "Rodniki") ուղղությունs/t "Radnіkі-2"
Ավտոբուս, 368s (Minsk - s/t "Lesnoe-90") ուղղությունST "Lyasnoe-90"
Ավտոբուս, 381 (Minsk - Bol'shie Besyady) ուղղությունVyalіkіya Besyady
Ավտոբուս, 228 (Minsk - Nelidovichi cherez Papernyanskuyu shkolu*)) ուղղությունNyalіdavіchy
Միկրոավտոբուս, 1318 ուղղությունZatsen'
Միկրոավտոբուս, 485 (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Միկրոավտոբուս, 485b (Minsk - Selets) ուղղությունSyalets
Միկրոավտոբուս, 485r (Minsk - Rogovo) ուղղությունRogava
Միկրոավտոբուս, 1548 (Minsk - Gorodok) ուղղությունGaradok
Միկրոավտոբուս, 1548 (Minsk - Gorodok) ուղղությունBaraўtsy
Միկրոավտոբուս, 485sh (Minsk - Shershuny) ուղղությունShershuny
Միկրոավտոբուս, 1567 (Minsk - Bol'shevik) ուղղությունRK Malіnaўka
Միկրոավտոբուս, 1567 (Minsk - Bol'shevik) ուղղությունag. Bal'shavіk
Միկրոավտոբուս, 1540 (Komarovskiy rynok - Yuzufovo) ուղղությունYuzufova
Close