/hy/
hy
true
25
83
2
73
Մինսկ
47
minsk
Minsk
209
53.90079
1127
9190
27.56298
13
155
true
1,2,3,4,5,8
937
217
2
79
Br
72048
Հասցե
Մինսկ, -
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 130 Վերջնակայան
Ավտոբուս, 76e Վերջնակայան
Ավտոբուս, 89e Վերջնակայան
Ավտոբուս, 151e Վերջնակայան
Ավտոբուս, 414 (Minsk - Zagortsy) ուղղությունZagortsy
Ավտոբուս, 225 (Minsk - GU "Yunost'") ուղղությունDU "Yunatstva"
Ավտոբուս, 227 (Minsk - Minskoe more) ուղղությունMіnskae mora
Ավտոբուս, 432 (Minsk - Sosnovyy Bor) ուղղությունSanatoryy Sasnovy Bor
Ավտոբուս, 219 (Minsk - Profilaktoriy BNTU) ուղղությունPrafіlaktoryy BNTU
Ավտոբուս, 420 (Minsk - Sanatoriy "Primorskiy") ուղղությունSanatoryy Prymorskі
Ավտոբուս, 419 (Minsk - profilaktoriy BNTU ch/z Minskoe More) ուղղությունPrafіlaktoryy BNTU
Միկրոավտոբուս, 1056 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1073 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1097 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1109 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1564 (Minsk - Semkovo) ուղղությունSemkava
Միկրոավտոբուս, 499 (Minsk - Zaslavl') ուղղությունZaslaўe
Միկրոավտոբուս, 700 (Minsk - Molodechno) ուղղությունAўtavakzal
Միկրոավտոբուս, 1589 (Minsk - s/t "Traktor") ուղղությունs/t Traktar
Միկրոավտոբուս, 1589 (Minsk - s/t "Traktor") ուղղությունs/t Traktar
Close