/hy/
hy
true
106
25
1048
27628
2
1708
44181
Մինսկ
78
42298
minsk
165
Minsk
5
53.90079
137
27.56298
74
13
117
4159
true
1532
40826
1
2099
37109
1,2,3,4,5,8
71
877
1018
4039
2
174
Br
70414
Հասցե
Մինսկ, -
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 122e ուղղությունDS "Kuntsevshchina"
Միկրոավտոբուս, 1026 ուղղությունAzyartso (vysadka pasazhyraў)
Միկրոավտոբուս, 1053 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1053 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1153 ուղղությունMalinovka-8 (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1153 ուղղությունMalinovka-8 (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1211 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1280 ուղղությունMalinovka-8 (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 25 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 32 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 32 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 47 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 47 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 53 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 53 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 64 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 64 ուղղությունDS "Malinovka-4" (vysadka passazhirov)
Close