/hy/
hy
true
137
765
2143
17486
20
0
Լոնդոն
178
london
68
42922
London
159
51.51547295844541
2398
30792
-0.12908935546875
2365
3140
10
114
true
1
1,3,5,7,8,9
1705
22325
884
183
3
105
£
606333
Հասցե
Լոնդոն, King's Cross St. Pancras
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Մետրո, Circle ուղղությունHammersmith
Մետրո, Circle ուղղությունPaddington
Մետրո, Victoria ուղղությունWalthamstow Central
Մետրո, Victoria ուղղությունBrixton
Մետրո, Hammersmith & City ուղղությունBarking
Մետրո, Hammersmith & City ուղղությունHammersmith
Մետրո, Northern (Morden - High Barnet) ուղղությունMorden
Մետրո, Northern (Morden - High Barnet) ուղղությունHigh Barnet
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Chesham) ուղղությունChesham
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Chesham) ուղղությունAldgate
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Watford) ուղղությունAldgate
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Watford) ուղղությունWatford
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Amersham) ուղղությունAmersham
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Amersham) ուղղությունAldgate
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Uxbridge) ուղղությունUxbridge
Մետրո, Metropolitan (Aldgate - Uxbridge) ուղղությունAldgate
Մետրո, Piccadilly (Cockfosters - Rayners Lane - Uxbridge) ուղղությունUxbridge
Մետրո, Piccadilly (Cockfosters - Rayners Lane - Uxbridge) ուղղությունCockfosters
Մետրո, Piccadilly (Cockfosters - Heathrow Terminals 1, 2, 3 & 5) ուղղությունCockfosters
Մետրո, Piccadilly (Cockfosters - Heathrow Terminals 1, 2, 3 & 5) ուղղությունHeathrow Terminal 5
Մետրո, Piccadilly (Cockfosters - Heathrow Terminals 4 & 1, 2, 3) ուղղությունHeathrow Terminals 1, 2, 3
Մետրո, Piccadilly (Cockfosters - Heathrow Terminals 4 & 1, 2, 3) ուղղությունCockfosters
Վերադառնալ