/hy/
hy
true
123
2
1
Մոսկվա
msk
51
Moscow
55.753
37.62199
140
10
true
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
1674
33431
3685
28
3
1087
42295
5673
Close