/hy/
hy
true
196
25
56
2
206
Մինսկ
100
minsk
146
Minsk
799
38562
53.90079
27.56298
209
13
true
140
1
1400
41478
1,2,3,4,5,8
838
11433
791
1307
31750
2
Br
45846
Հասցե
Մինսկ, a/d N-9031
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 68v ուղղությունGorodok
Ավտոբուս, 215 (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Ավտոբուս, 340 (Minsk - Rogovo) ուղղությունRogava
Ավտոբուս, 215b (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Ավտոբուս, 220b (Minsk - Brovki) ուղղությունBoўblі
Ավտոբուս, 264 (Minsk - Semkovo) ուղղությունSemkava
Ավտոբուս, 301 (Minsk - Vishkovo) ուղղությունRK "Vishkava"
Ավտոբուս, 280 (Minsk - Kazekovo) ուղղությունKazekava
Ավտոբուս, 319 (Minsk - Zaslavl') ուղղությունZaslaўe
Ավտոբուս, 328 (Minsk - Golovachi) ուղղությունGalavachi
Ավտոբուս, 319b (Minsk - Zaslavl') ուղղությունZaslaўe
Ավտոբուս, 223 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 390s (Minsk - s/t "Fizik") ուղղությունs/t Fіzіk
Ավտոբուս, 223b (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 329s (Minsk - s/t "Traktor") ուղղությունs/t Traktar
Ավտոբուս, 243s (Minsk - Rabushki cherez s/t "Traktor") ուղղությունRabushkі
Ավտոբուս, 389s (Minsk - s/t "Fizik" cherez s/t "Traktor") ուղղությունs/t Fіzіk
Միկրոավտոբուս, 485 (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Միկրոավտոբուս, 485b (Minsk - Selec) ուղղությունSyalec
Միկրոավտոբուս, 485r (Minsk - Rogovo) ուղղությունRogava
Միկրոավտոբուս, 485sh (Minsk - Shershuni) ուղղությունShershuni
Վերադառնալ