/hy/
hy
true
2566
24379
25
373
8112
2
209
Մինսկ
173
minsk
1757
39397
Minsk
170
53.90079
240
20958
27.56298
46
13
true
1837
15366
1,2,3,4,5,8
939
2
129
Br
43734
Հասցե
Մինսկ, E28
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 450 (Minsk - Volma) ուղղությունVolma
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունІslach
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachy
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachy
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma) ուղղությունVolma
Ավտոբուս, 200 (Minsk - Dubentsy) ուղղությունDubyantsy
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 403u (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachy
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունKarabli
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 200a (Minsk - Dubentsy) ուղղությունDubyantsy
Ավտոբուս, 200b (Minsk - Dubentsy) ուղղությունDubyantsy
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունCharomukha
Ավտոբուս, 336a (Minsk - Buzuny-1) ուղղությունBuzuny-1
Ավտոբուս, 352 (Minsk - Makasichi) ուղղությունMakasichy
Ավտոբուս, 372 (Minsk - Khatezhino) ուղղությունvul. Mіru
Ավտոբուս, 384 (Minsk - Volmechka) ուղղությունValmechka
Ավտոբուս, 250 (Minsk - Lisovshchina) ուղղությունLіsaўshchyna
Ավտոբուս, 372p (Minsk - Khatezhino) ուղղությունvul. Mіru
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 268 (Minsk - Staroe Selo) ուղղությունShkola
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshchina) ուղղությունRKBMR Aksakaўshchyna
Ավտոբուս, 463 (Minsk - Skirmontovo) ուղղությունSkіrmantava
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունVyalіkae Syalo
Ավտոբուս, 427u (Minsk - Sudniki ch/z Makasichi) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 200v (Minsk - Logisticheskiy tsentr 24) ուղղությունLagіstychny tsentr 24
Ավտոբուս, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) ուղղությունvul. Mіru
Ավտոբուս, 427a (Minsk - Sudniki ch/z Ratyntsy, Makasichi) ուղղությունSudniki
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունAksakaўshchyna
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Close