/hy/
hy
true
25
2
2401
33040
Մինսկ
minsk
446
49108
Minsk
53.90079
35
27.56298
218
13
144
true
15
1
1,2,3,4,5,8
209
880
154
2
209
Br
43630
Հասցե
Մինսկ, Yanki Luchiny
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 48 ուղղությունDS "Chizhovka" (vysadka)
Ավտոբուս, 51 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Ավտոբուս, 67 ուղղությունDS "Chizhovka" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 191 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Ավտոբուս, 81e ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Ավտոբուս, 88s ուղղությունDS "Chizhovka"
Ավտոբուս, 88s ուղղությունDS "Angarskaya-4" (vysadka)
Ավտոբուս, 98s ուղղությունst.m."Mogilevskaya"
Ավտոբուս, 114s ուղղությունDS "Chizhovka" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 134s ուղղությունDS "Chizhovka" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 148s ուղղությունDS "Chizhovka"
Ավտոբուս, 148s ուղղությունDS "Shabany"
Ավտոբուս, 148s ուղղությունDS "Shabany"
Ավտոբուս, 176e ուղղությունDS "Shabany" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 183s ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Միկրոավտոբուս, 1056 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Միկրոավտոբուս, 1088 ուղղությունDS "Angarskaya-4" (vysadka)
Միկրոավտոբուս, 1146 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Միկրոավտոբուս, 1152 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Միկրոավտոբուս, 1346 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Միկրոավտոբուս, 1346 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Միկրոավտոբուս, 1254 (Minsk - Kaykovo) ուղղությունKaykava
Միկրոավտոբուս, 1054 (Minsk - pos. Mikhanovichi) ուղղությունRK chyg. st. Mіkhanavіchy
Տրոլեյբուս, 6 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Տրոլեյբուս, 6 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Տրոլեյբուս, 15 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Տրոլեյբուս, 15 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Loshitsa-2"
Close