/hy/
hy
true
481
47358
25
2596
49808
2
Մինսկ
1170
32326
minsk
1753
20747
Minsk
65
53.90079
434
16512
27.56298
192
47620
13
2087
7226
true
1
209
1,2,3,4,5,8
14
792
2408
7000
2
351
28398
Br
43630
Հասցե
Մինսկ, Yanki Luchini
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 48 ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka)
Ավտոբուս, 51 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Ավտոբուս, 67 ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 191 ուղղությունDS "Loshica-2"
Ավտոբուս, 81e ուղղությունDS "Loshica-2"
Ավտոբուս, 88s ուղղությունDS "Angarskaya-4" (visadka)
Ավտոբուս, 98s ուղղությունst.m."Mogilevskaya"
Ավտոբուս, 114s ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 134s ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 148s ուղղությունDS "Shabani"
Ավտոբուս, 176e ուղղությունDS "Shabani" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 183s ուղղությունDS "Loshica-2"
Միկրոավտոբուս, 1006 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Միկրոավտոբուս, 1056 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Միկրոավտոբուս, 1088 ուղղությունDS "Angarskaya-4" (visadka)
Միկրոավտոբուս, 1146 ուղղությունDS "Loshica-2"
Միկրոավտոբուս, 1152 ուղղությունDS "Loshica-2"
Միկրոավտոբուս, 1346 ուղղությունDS "Loshica-2"
Միկրոավտոբուս, 1254 (Minsk - Kaikovo) ուղղությունKaikava
Միկրոավտոբուս, 1054 (Minsk - pos. Mikhanovichi) ուղղությունRK chig. st. Mіkhanavіchi
Տրոլեյբուս, 6 ուղղությունDS "Loshica-2"
Տրոլեյբուս, 15 ուղղությունDS "Loshica-2"
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Loshica-2"
Վերադառնալ