/hy/
hy
true
195
25
412
15676
2
20
Մինսկ
1383
12147
minsk
Minsk
53.90079
27.56298
13
403
8840
true
1
13
23551
1,2,3,4,5,8
15
877
617
48860
2
1149
23683
Br
42691
Հասցե
Մինսկ, prospekt Rokossovskogo
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 127 ուղղությունDS "Serebryanka"
Ավտոբուս, 82s ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 183s ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1211 ուղղությունDS "Shabany" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1212 ուղղությունDS Chizhovka (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 19 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 19 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 20 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 20 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 30 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 30 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 36 ուղղությունDS "Serebryanka"
Տրոլեյբուս, 36 ուղղությունDS "Serebryanka"
Տրոլեյբուս, 41 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 41 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 49 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Տրոլեյբուս, 49 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Close