/hy/
hy
true
25
2
120
Մինսկ
2
minsk
Minsk
101
53.90079
119
27.56298
50
13
true
1
30
1,2,3,4,5,8
878
2
143
Br
42690
Հասցե
Մինսկ, prospekt Rokossovskogo
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 127 ուղղությունDS "Serebryanka"
Ավտոբուս, 82s ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 151e ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1211 ուղղությունDS "Shabany" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1212 ուղղությունDS Chizhovka (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 19 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 19 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 20 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 20 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 24 ուղղությունDS "Serebryanka" (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 30 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 30 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 36 ուղղությունDS "Serebryanka"
Տրոլեյբուս, 36 ուղղությունDS "Serebryanka"
Տրոլեյբուս, 41 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 41 ուղղությունMalinina (vysadka passazhirov)
Տրոլեյբուս, 49 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Տրոլեյբուս, 49 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Close