/hy/
hy
true
21
25
2326
37287
2
1781
12856
Մինսկ
minsk
Minsk
53.90079
1283
39688
27.56298
2504
29067
13
85
23402
true
1
0
1,2,3,4,5,8
1300
37978
791
157
2
Br
41642
Հասցե
Մինսկ, ulica Uborevicha
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 48 ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka)
Ավտոբուս, 51 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Ավտոբուս, 67 ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 102 ուղղությունDS Chizhovka (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 108 ուղղությունAS Avtozavodskaya
Ավտոբուս, 5e ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka)
Ավտոբուս, 88s ուղղությունDS "Angarskaya-4" (visadka)
Ավտոբուս, 98s ուղղությունst.m."Mogilevskaya"
Ավտոբուս, 108b ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 108d ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 108p ուղղությունAS Avtozavodskaya
Ավտոբուս, 114s ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 134s ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 148s ուղղությունDS "Shabani"
Ավտոբուս, 316 (Minsk - Macevichi) ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 204s (Minsk - Serafimovo) ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 312 (Minsk - Macevichi ch/z Gatovo) ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 312a (Macevichi - Minsk ch/z Korolishevichi) ուղղությունDS "Chizhovka" (visadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1006 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Միկրոավտոբուս, 1056 ուղղությունDS "Chizhovka-1"
Միկրոավտոբուս, 1088 ուղղությունDS "Angarskaya-4" (visadka)
Վերադառնալ