/hy/
hy
true
2452
38352
25
1254
31219
2
Մինսկ
2010
34371
minsk
Minsk
53.90079
27.56298
57
13
153
true
9
1
1,2,3,4,5,8
1437
35077
877
2
1640
17553
Br
310958
Հասցե
Մինսկ, vul. Mіra n.p.Khatsezhyna
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 233 (Minsk - Gorani) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 450 (Minsk - Volma-2) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 427 (Minsk - Sudniki) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma-2) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 336a (Minsk - Buzuny-1) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 352 (Minsk - Makasichi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"
Ավտոբուս, 372 (Minsk - Khatezhino) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 384 (Minsk - Volmechka) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 250 (Minsk - Lisovshchina) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 372p (Minsk - Khatezhino) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshchina) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 463 (Minsk - Skirmontovo) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 425a (Sudniki - Minsk ch/z Ratyntsy) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1478 ուղղությունTTs "Zhdanovichi" (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1478 ուղղությունBrilevichi (vysadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Close