/hy/
hy
true
25
1253
47646
2
18
Մինսկ
18
minsk
2166
45483
Minsk
53.90079
27.56298
13
true
168
1,2,3,4,5,8
216
940
2
214
Br
310950
Հասցե
Մինսկ, a/d M-6/E-28
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (vysadka)
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (vysadka)
Ավտոբուս, 427 (Minsk - Sudniki) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 336a (Minsk - Buzuny-1) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 352 (Minsk - Makasichi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (vysadka)
Ավտոբուս, 456s (Minsk - Vygonichi) ուղղությունDS "Zapad-3" (prigorod)
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshchina) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունDS "Zapad-3" (vysadka passazhirov)
Ավտոբուս, 425a (Sudniki - Minsk ch/z Ratyntsy) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya" (prigorod)
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Close