/hy/
hy
true
25
2
53
Մինսկ
42
minsk
226
48002
Minsk
106
53.90079
50
27.56298
1641
8155
13
2598
44193
true
52
1
1405
31827
1,2,3,4,5,8
208
792
66
2
55
Br
310920
Հասցե
Մինսկ, vul. Mіra n.p. Khacezhina
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունІslach
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 403 (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 450 (Minsk - Volma-2) ուղղությունVolma-2
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունGaranі (vaenni garadok)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունMalyaўkі
Ավտոբուս, 403u (Minsk - Pugachi) ուղղությունPugachi
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունKarabli
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma-2) ուղղությունVolma-2
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունCharomukha
Ավտոբուս, 372 (Minsk - Khatezhino) ուղղությունvulіca Mіra
Ավտոբուս, 384 (Minsk - Volmechka) ուղղությունVolmechka
Ավտոբուս, 250 (Minsk - Lisovshina) ուղղությունLіsaўshchina
Ավտոբուս, 372p (Minsk - Khatezhino) ուղղությունvulіca Mіra
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshina) ուղղությունRKBMR Aksakaўshchina
Ավտոբուս, 463 (Minsk - Skirmontovo) ուղղությունSkіrmantava
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունVyalіkae Syalo
Ավտոբուս, 427u (Minsk - Sudniki ch/z Makasichi) ուղղությունSudniki
Ավտոբուս, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) ուղղությունvulіca Mіra
Ավտոբուս, 427a (Minsk - Sudniki ch/z Ratinci, Makasichi) ուղղությունSudniki
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունNovae Pole
Վերադառնալ