/hy/
hy
true
1305
4486
25
106
2
Մինսկ
minsk
Minsk
2687
25661
53.90079
1809
10730
27.56298
218
13
2067
3443
true
117
1
1,2,3,4,5,8
792
2213
36425
2
Br
310919
Հասցե
Մինսկ, pad'ezd ad v. Khacezhina na a/d M-6/E-28
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 233 (Minsk - Gorani) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 380 (Minsk - Isloch') ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 383 (Minsk - Pugachi) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 450 (Minsk - Volma-2) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 200 (Minsk - Dubenci) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 233a (Minsk - Gorani) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 365 (Minsk - Malyavki) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 423 (Minsk - Korabli) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 425 (Minsk - Sudniki) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 427 (Minsk - Sudniki) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 433a (Minsk - Volma-2) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 200a (Minsk - Dubenci) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 200b (Minsk - Dubenci) ուղղությունDubyanci
Ավտոբուս, 298 (Minsk - Cheremukha) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 372 (Minsk - Khatezhino) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 384 (Minsk - Volmechka) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 372p (Minsk - Khatezhino) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Ավտոբուս, 207 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 268 (Minsk - Staroe Selo) ուղղությունShkola
Ավտոբուս, 210 (Minsk - Aksakovshina) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 463 (Minsk - Skirmontovo) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 208 (Minsk - Velikoe Selo) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Ավտոբուս, 425a (Sudniki - Minsk ch/z Ratinci) ուղղությունAS "Yugo-Zapadnaya"(prigorod)
Ավտոբուս, 370 (Khatezhino - Minsk ch/z Degtyarevku) ուղղությունDS "Zapad-3" (visadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 1203 (Minsk - Novoe Pole) ուղղությունst.m. "Pushkinskaya"
Վերադառնալ