/hy/
hy
true
1
388
15507
1
25
Սանկտ Պետերբուրգ
1132
13315
spb
Saint-Petersburg
2697
3173
59.9369
2317
30324
30.31299
184
10
541
39107
true
148
45680
1
126
1,2,3,4,5,7,8
2199
47904
1526
210
3
12332
Հասցե
Սանկտ Պետերբուրգ, gorod Krasnoe Selo, prospekt Lenina, 87
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Ավտոբուս, 144 ուղղությունOktyabr'skaya ulica
Ավտոբուս, 145 ուղղությունOktyabr'skaya ulica
Ավտոբուս, 165 ուղղությունOktyabr'skaya ulica
Ավտոբուս, 446 ուղղությունPoselok Khvoinii
Ավտոբուս, 145a ուղղությունOktyabr'skaya ulica
Ավտոբուս, 636 (Lomonosov - Retselya) ուղղությունTuutari-park
Ավտոբուս, 477 (Krasnoe Selo - Villozi) ուղղությունPoselok Villozi
Ավտոբուս, 481 (Sankt-Peterburg - Ropsha) ուղղությունRopsha, 30
Ավտոբուս, 546 (Sankt-Peterburg - Taici) ուղղությունStanciya Taici
Ավտոբուս, 547 (Krasnoe Selo - Tervolovo) ուղղությունTervolovo, magazin
Ավտոբուս, 482 (Sankt-Peterburg - Shelkovo) ուղղությունShelkovo
Ավտոբուս, 487 (Sankt-Peterburg - Zimitici) ուղղությունZimitici
Ավտոբուս, 482v (Sankt-Peterburg - Kas'kovo) ուղղությունDerevnya Kas'kovo
Ավտոբուս, 484 (Sankt-Peterburg - Andreevka) ուղղությունAndreevka
Ավտոբուս, 632 (Sankt-Peterburg - Tervolovo) ուղղությունTervolovo, magazin
Ավտոբուս, 632a (Sankt-Peterburg - Kas'kovo) ուղղությունKas'kovo
Միկրոավտոբուս, 245 ուղղությունNarvskaya ulica, 2
Միկրոավտոբուս, 402 ուղղությունOktyabr'skaya ulica
Միկրոավտոբուս, 403 ուղղությունRodnikovaya ulica
Միկրոավտոբուս, 445a ուղղությունRodnikovaya ulica
Միկրոավտոբուս, 445v ուղղությունUlica Lermontova
Միկրոավտոբուս, 631 (Sankt-Peterburg - Gatchina) ուղղությունVarshavskii vokzal
Միկրոավտոբուս, 655 (Sankt-Peterburg - Volosovo) ուղղությունGorod Volosovo, avtovokzal
Միկրոավտոբուս, 650v (Sankt-Peterburg - Lagolovo) ուղղությունDerevnya Lagolovo
Վերադառնալ