/hy/
hy
true
25
40
2
1310
9169
Մինսկ
117
minsk
Minsk
53.90079
173
27.56298
132
13
16
true
101
1
1,2,3,4,5,8
1871
40639
791
89
2
203
Br
103760
Հասցե
Մինսկ, ulica Veri Khoruzhei, 1a
Քարտեզի վրա
Կանգնեց այստեղ
Միկրոավտոբուս, 1051 ուղղությունchig. st. Zhdanovіchi
Միկրոավտոբուս, 1051 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1063 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1063 ուղղությունDS "Serova"
Միկրոավտոբուս, 1077 ուղղությունSukharevo-6
Միկրոավտոբուս, 1077 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1152 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1152 ուղղությունDS "Loshica-2"
Միկրոավտոբուս, 1412 Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1412 ուղղությունTC "Zhdanovichi" (visadka passazhirov)
Միկրոավտոբուս, 485 (Minsk - Brovki) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 485 (Minsk - Brovki) ուղղությունBroўkі
Միկրոավտոբուս, 485b (Minsk - Selec) ուղղությունSyalec
Միկրոավտոբուս, 485b (Minsk - Selec) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 485r (Minsk - Rogovo) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 485r (Minsk - Rogovo) ուղղությունRogava
Միկրոավտոբուս, 485sh (Minsk - Shershuni) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 485sh (Minsk - Shershuni) ուղղությունShershuni
Միկրոավտոբուս, 1567 (Minsk - Bol'shevik) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1567 (Minsk - Bol'shevik) ուղղությունag. Bal'shavіk
Միկրոավտոբուս, 1548 (Minsk - Bol'shevik - Gorodok) ուղղությունGaradok
Միկրոավտոբուս, 1548 (Minsk - Bol'shevik - Gorodok) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1540 (Komarovskii rinok - Yuzufovo) Վերջնակայան
Միկրոավտոբուս, 1540 (Komarovskii rinok - Yuzufovo) ուղղությունYuzufova
Վերադառնալ