/hy/
hy
true
397
69
1
2101
46658
Նեֆեույոգսկ
nefteyugansk
26
Nefteyugansk
68
61.1011374049878
162
72.5823476167968
1446
26458
13
2065
27758
false
1584
22213
1
131
20
86
2
4
Map

Այս պահին այս քաղաքի ոչ բոլոր հասարակական տրանսպորտի ուղիներն են ավելացվել մեր տվյալների բազայի մեջ: Դուք կարող եք օգնել միլիոնավոր ճանապարհորդների և հասարակական տրանսպորտից ամեն օր օգտվող տեղական բնակիչների՝ ավելացնելով նոր երթուղի ընդամենը 15 րոպեում: Օգնե՛ք մեզ: Միասին մենք կբարելավենք հանրային տրանսպորտը:

Ավելացնել նոր երթուղի
Code copied to clipboard