/hy/
hy
true
1203
45355
2635
64
23
2370
19190
Կլուժ-Նապոկա
35
cluj-napoca
956
48530
Cluj-Napoca
46.77121009999999
2646
6253
23.623635299999933
12
100
false
412
11843
0
26
0
984
17455
L
4
Map

Այս պահին այս քաղաքի ոչ բոլոր հասարակական տրանսպորտի ուղիներն են ավելացվել մեր տվյալների բազայի մեջ: Դուք կարող եք օգնել միլիոնավոր ճանապարհորդների և հասարակական տրանսպորտից ամեն օր օգտվող տեղական բնակիչների՝ ավելացնելով նոր երթուղի ընդամենը 15 րոպեում: Օգնե՛ք մեզ: Միասին մենք կբարելավենք հանրային տրանսպորտը:

Ավելացնել նոր երթուղի
Code copied to clipboard