Wikiroutes: Ձեր հանրային տրանսպորտի տվյալների բազան
/hy/
hy
true

Wikiroutes.info - Վիքիպեդիայի սկզբունքներով մարդկանց կողմից խմբագրված աշխարհի հասարակական տրանսպորտի տվյալների բազա

Find route

Wikiroutes.info - Վիքիպեդիայի սկզբունքներով մարդկանց կողմից խմբագրված աշխարհի հասարակական տրանսպորտի տվյալների բազա

Weekly top-10 editors

By the number of edits

For cities and agencies

We offer cooperation to city administrations and transit agencies. Get feedback about the quality of services, ideas for routes, transit data.

Կարդալ ավելին
Ico
Transit data

Use Wikiroutes API to receive weekly updates of the largest database of transport routes in Russia, Europe and other countries.

Կարդալ ավելին
Ico