/hy/
hy
false
Հայերեն HY
Приложения Wikiroutes доступны на iOS и Android

Wikiroutes.info - Վիքիպեդիայի սկզբունքներով մարդկանց կողմից խմբագրված աշխարհի հասարակական տրանսպորտի տվյալների բազա

Մշակողների համար

Տեղադրեք Wikiroutes ձեր կայքում կամ ձեր ծրագրերում. Trip Planner Widget, City Routes Widget, Certain Line Widget եւ Wikiroutes մուտքը:

For cities and agencies

We offer cooperation to city administrations and transit agencies. Get feedback about the quality of services, ideas for routes, transit data.

Transit data

Use Wikiroutes API to receive weekly updates of the largest database of transport routes in Russia, Europe and other countries.

Media about us

See what the media writes about Wikiroutes: stories on TV, printed articles, radio air with the project founders.