Wikiroutes: Ձեր հանրային տրանսպորտի տվյալների բազան
/hy/
hy
true

Wikiroutes.info - Վիքիպեդիայի սկզբունքներով մարդկանց կողմից խմբագրված աշխարհի հասարակական տրանսպորտի տվյալների բազա

Find route

Wikiroutes.info - Վիքիպեդիայի սկզբունքներով մարդկանց կողմից խմբագրված աշխարհի հասարակական տրանսպորտի տվյալների բազա

Weekly top-10 editors

By the number of edits

Մշակողների համար

Տեղադրեք Wikiroutes ձեր կայքում կամ ձեր ծրագրերում. Trip Planner Widget, City Routes Widget, Certain Line Widget եւ Wikiroutes մուտքը:

Կարդալ ավելին
Ico
Transit data

Use Wikiroutes API to receive weekly updates of the largest database of transport routes in Russia, Europe and other countries.

Կարդալ ավելին
Ico
For cities and agencies

We offer cooperation to city administrations and transit agencies. Get feedback about the quality of services, ideas for routes, transit data.

Կարդալ ավելին
Ico
Media about us

See what the media writes about Wikiroutes: stories on TV, printed articles, radio air with the project founders.

Կարդալ ավելին
Ico
Մշակողների համար
Icon

Տեղադրեք Wikiroutes ձեր կայքում կամ ձեր ծրագրերում. Trip Planner Widget, City Routes Widget, Certain Line Widget եւ Wikiroutes մուտքը:

Կարդալ ավելին
Transit data
Icon

Use Wikiroutes API to receive weekly updates of the largest database of transport routes in Russia, Europe and other countries.

Կարդալ ավելին
For cities and agencies
Icon

We offer cooperation to city administrations and transit agencies. Get feedback about the quality of services, ideas for routes, transit data.

Կարդալ ավելին
Media about us
Icon

See what the media writes about Wikiroutes: stories on TV, printed articles, radio air with the project founders.

Կարդալ ավելին