/hy/
hy
Ավելացնել նոր երթուղի
  • Նոր երթուղի
  • Գաղափար
Հայերեն HY
Приложения Wikiroutes доступны на iOS и Android
Soon offline

Wikiroutes.info - Վիքիպեդիայի սկզբունքներով մարդկանց կողմից խմբագրված աշխարհի հասարակական տրանսպորտի տվյալների բազա

Ուղևորությունների պլանավորող

Գտնել Բ կետին հասնելու ամենաօպտիմալ ուղին

Գնալ էջ

Տրանսպորտային երթուղիների տվյալների բազա

45002 երթուղիներ 1780 աշխարհի քաղաքներում ավելացված օգտվողների կողմից

Ժողովրդական երթուղիներ

Առաջարկել, թե ի՞նչպես կարելի է բարելավել քաղաքի հասարակական տրանսպորտը

Մշակողների համար

Տեղադրեք Wikiroutes ձեր կայքում կամ ձեր ծրագրերում. Trip Planner Widget, City Routes Widget, Certain Line Widget եւ Wikiroutes մուտքը:

Partnerships

We offer cooperation to city administrations and transit agencies. Get feedback about the quality of services, ideas for routes, transit data.

Transit data

Use the Wikiroutes API to receive weekly updates of the largest base of transport routes in Russia and the CIS.

Media about us

See what the media writes about Wikiroutes: stories on TV, printed articles, radio air with the project founders.