/hi/
hi
true
3
2570
25307
1
2130
33940
नोवोसिबिर्स्क
98
44950
novosibirsk
1558
23943
Novosibirsk
55.03786011
82.9275512
12
31
true
171
1
24
1,2,3,4,5,7,8
203
350
588
12879
3
47475
पता
नोवोसिबिर्स्क, Bol'shevistskaya ulica, 43
मैप पर
यहाँ रोका गया
बस, 8 दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 9 दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
बस, 13 दिशा Zhilmassiv Rodniki
बस, 21 दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 28 दिशा Ulica Tyulenina
बस, 36 दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
बस, 41 दिशा Ambulatornaya ulica
बस, 54 दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 68 अंतिम स्टेशन
बस, 511 (Suzun - Novosibirsk) दिशा g. Novosibirsk (AV - Glavnii)
बस, 519 (Linevo - Novosibirsk) दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 519a (Linevo - Novosibirsk) दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 575 (Barnaul - Novosibirsk) दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 575 (Barnaul - Novosibirsk) दिशा Aeroport "Tolmachevo"
बस, 575 (Barnaul - Novosibirsk) दिशा g. Novosibirsk (AV - Glavnii)
बस, 170 (Kol'covo - Novosibirsk) अंतिम स्टेशन
बस, 125 (Novosibirsk - Beregovoe) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
बस, 513 (Zav'yalovo - Novosibirsk) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
बस, 521 (Shaidurovo - Novosibirsk) दिशा g. Novosibirsk (AV - Glavnii)
बस, 525 (Ordinskoe - Novosibirsk) दिशा Vokzal-Glavnii
बस, 576 (Maslyanino - Novosibirsk) दिशा g. Novosibirsk (AV - Glavnii)
मिनीबस, 1 दिशा Vokzal-Glavnii
मिनीबस, 4 दिशा g. Novosibirsk (Avtostanciya "Zh/D Vokzal-Glavnii")
मिनीबस, 6 दिशा Metro "Rechnoi vokzal"
मिनीबस, 11 दिशा Poselok Severnii
मिनीबस, 21 दिशा Metro "Rechnoi vokzal"
मिनीबस, 23 दिशा Metro "Rechnoi vokzal"
मिनीबस, 30 दिशा Ambulatornaya ulica
मिनीबस, 32 दिशा g. Novosibirsk (Avtostanciya "Zh/D Vokzal-Glavnii")
मिनीबस, 35 दिशा Metro "Rechnoi vokzal"
मिनीबस, 68 दिशा Metro "Rechnoi vokzal"
मिनीबस, 91 दिशा Metro "Rechnoi vokzal"
मिनीबस, 321 (Berdsk - Novosibirsk) अंतिम स्टेशन
मिनीबस, 332 (Novosibirsk - Berdsk) अंतिम स्टेशन
मिनीबस, 307 (Barishevo - Novosibirsk) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
मिनीबस, 322 (Novosibirsk - Kol'covo) अंतिम स्टेशन
मिनीबस, 301 (Novosibirsk - Novolugovoe) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
मिनीबस, 304 (Novosibirsk - derevnya Izdrevaya) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
मिनीबस, 307b (Novosibirsk - Kol'covo - Bikovo) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
मिनीबस, 307m (Novosibirsk - Kol'covo - Malinovka) दिशा Avtovokzal (Krasnii prospekt)
ट्रॉलीबस, 13 दिशा Uchitel'skaya ulica
ट्रॉलीबस, 36 दिशा Lazurnaya ulica
पीछे