/hi/
hi
154
8
अस्ताना
astana
Astana
51.1608816104476
71.429387116272
11
true
1
1,2
111
2
4
यात्रा योजनाकारमार्गों की सूची

अस्ताना के सार्वजनिक यातायात मार्ग

Code copied to clipboard