/fr/
fr
true
453
3
Rubizhne
rubezhnoe
2018
39109
Rubizhne
2217
9380
49.0158323722683
38.3894132355651
13
false
1
7
299
43940
2
2187
29322
4
true