/fr/
fr
true
265
15
1500
2826
Artashat
artashat
Artashat
39.9557311212358
44.5486673248536
14
false
1185
14544
158
0
2
697
9607
֏
4
true