/es/
es
true
12
1436
16675
1
28
Nizhny Novgorod
38
n-novgorod
1647
34233
Nizhny Novgorod
1826
43118
56.306443
205
43.973464
12
113
true
135
1
1,2,3,4,5,7,8,9,10
484
0
3
930
21289
759494
Dirección
Nizhny Novgorod, Kommunisticheskaya ulica, 80
En el mapa
Se detiene aquí
Autobús, 112 (Voskresenskoe - Orekhi) sentidoEldezh
Autobús, 112 (Voskresenskoe - Orekhi) Parada final
Autobús, 112 (Voskresenskoe - Orekhi) Parada final
Autobús, 112 (Voskresenskoe - Orekhi) sentidoOrekhi
Autobús, 115 (Voskresenskoe - Lobachi) Parada final
Autobús, 115 (Voskresenskoe - Lobachi) sentidoLobachi
Autobús, 108 (Voskresenskoe - Sisuevo) sentidoSisuevo
Autobús, 108 (Voskresenskoe - Sisuevo) Parada final
Autobús, 108 (Voskresenskoe - Sisuevo) Parada final
Autobús, 108 (Voskresenskoe - Sisuevo) sentidoSisuevo
Autobús, 108 (Voskresenskoe - Sisuevo) Parada final
Autobús, 108 (Voskresenskoe - Sisuevo) sentidoSukhoborka
Autobús, 287 (Semenov - Voskresenskoe) Parada final
Autobús, 287 (Semenov - Voskresenskoe) sentidoAvtovokzal Semenov
Autobús, 587 (Voskresenskoe - Semenov) sentidoAvtovokzal Semenov
Autobús, 587 (Voskresenskoe - Semenov) Parada final
Autobús, 110 (Voskresenskoe - Nestiari) Parada final
Autobús, 110 (Voskresenskoe - Nestiari) sentidoNestiari
Autobús, 117 (Voskresenskoe - Pogatikha) Parada final
Autobús, 117 (Voskresenskoe - Pogatikha) sentidoPogatikha
Autobús, 118 (Voskresenskoe - Karasikha) sentidoKarasikha
Autobús, 118 (Voskresenskoe - Karasikha) Parada final
Autobús, 102 (Voskresenskoe - Ignat'evo) Parada final
Autobús, 102 (Voskresenskoe - Ignat'evo) sentidoIgnat'evo
Autobús, 106 (Voskresenskoe - Belousovo) Parada final
Autobús, 106 (Voskresenskoe - Belousovo) sentidoBelousovo
Autobús, 120 (Voskresenskoe - Krasnii Yar) Parada final
Autobús, 120 (Voskresenskoe - Krasnii Yar) sentidoKrasnii Yar
Autobús, 1023 (Nizhnii Novgorod - Dokukino) sentidoTPU "Kanavinskii"
Autobús, 1023 (Nizhnii Novgorod - Dokukino) sentidoDokukino
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoStaroust'e
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoVozdvizhenskoe
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoDranichnoe
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoMaloe Ievlevo
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoBol'shie Otari (konechnaya)
Autobús, 103 (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoBol'shoe Ievlevo
Autobús, 105 (Voskresenskoe - Bol'shaya Yuronga) Parada final
Autobús, 105 (Voskresenskoe - Bol'shaya Yuronga) sentidoBol'shaya Yuronga
Autobús, 111 (Voskresenskoe - Dunaevi Polyani) Parada final
Autobús, 111 (Voskresenskoe - Dunaevi Polyani) sentidoDunaevi Polyani
Microbús, 6A (Voskresenskoe - Elkino) sentidoElkino
Microbús, 6A (Voskresenskoe - Elkino) Parada final
Microbús, 1121 (Voskresenskoe - Semenov) Parada final
Microbús, 1121 (Voskresenskoe - Semenov) sentidoAvtovokzal Semenov
Microbús, 103A (Voskresenskoe - Staroust'e) Parada final
Microbús, 103A (Voskresenskoe - Staroust'e) sentidoStaroust'e
Microbús, 7A (Voskresenskoe - Vladimirskoe) Parada final
Microbús, 7A (Voskresenskoe - Vladimirskoe) sentidoVladimirskoe
Microbús, 17A (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) Parada final
Microbús, 17A (Voskresenskoe - Bol'shie Otari) sentidoBol'shie Otari (konechnaya)
Microbús, 1581 (Voskresenskoe - Nizhnii Novgorod) Parada final
Microbús, 1581 (Voskresenskoe - Nizhnii Novgorod) sentidoTPU "Kanavinskii"
Volver