/es/
es
true
147
16
2
358
36993
Zhodino
43
33073
zhodino
47
Zhodino
79
54.099597368101
2474
38261
28.3350654602051
13
136
true
1270
4041
1
108
1,2
79
42
1363
23012
2
Br
58039
Dirección
Zhodino, vul. 40 god Kastrichnіka
En el mapa
Se detiene aquí
Autobús, 8 sentidoKZTSh
Autobús, 8 Parada final
Autobús, 8a Parada final
Autobús, 8a sentidoKZTSh
Autobús, 204 (Zhodino - Lyutka) sentidodachi Lyutka
Autobús, 204 (Zhodino - Lyutka) Parada final
Autobús, 473-sk (Zhodino-Minsk) Parada final
Autobús, 473-sk (Zhodino-Minsk) sentidost.m. "Vostok"
Autobús, 197 (Zhodino - Logoisk) sentidoAўtastanciya Lagoisk
Autobús, 197 (Zhodino - Logoisk) Parada final
Autobús, 202 (Zhodino - Yuzefovo) sentidoYuzefovo
Autobús, 202 (Zhodino - Yuzefovo) Parada final
Autobús, 216s (Zhodino - Sutoki) Parada final
Autobús, 216s (Zhodino - Sutoki) sentidoSutoki
Autobús, 472s (Zhodzіna - Mіnsk) sentidost.m. "Vostok"
Autobús, 210c (Zhodino - Yalovica) sentidoYalovica
Autobús, 210c (Zhodino - Yalovica) Parada final
Autobús, 205s (Zhodino - Napalki) Parada final
Autobús, 205s (Zhodino - Napalki) sentidoNapalki
Autobús, 208s (Zhodino - Barsuki) Parada final
Autobús, 208s (Zhodino - Barsuki) sentidoBarsukі
Autobús, 218 (Zhodino - Kal'niki) sentidopovorot na s/t Zhuravinka
Autobús, 218 (Zhodino - Kal'niki) Parada final
Autobús, 219 (Zhodino - Zamlin'e) Parada final
Autobús, 219 (Zhodino - Zamlin'e) sentidoZamlin'e-1
Autobús, 212c (Zhodino - Budagovo) sentidoBudagovo
Autobús, 212c (Zhodino - Budagovo) Parada final
Autobús, 472a-S (Zhodzіna - Mіnsk) sentidost.m. "Vostok"
Autobús, 209s (Zhodino - Tochilishe) Parada final
Autobús, 209s (Zhodino - Tochilishe) sentidoTochilishe
Autobús, 215e (Zhodino - Kal'niki) sentidopovorot na s/t Zhuravinka
Autobús, 215e (Zhodino - Kal'niki) Parada final
Autobús, 196s (Zhodino - Borovlyani) Parada final
Autobús, 196s (Zhodino - Borovlyani) sentidoRK Ablasnaya bal'nіca
Autobús, 214e (Zhodino - Zhuravinka) Parada final
Autobús, 214e (Zhodino - Zhuravinka) sentidoul. Kupriyanova
Autobús, 214e (Zhodino - Zhuravinka) sentidos/t Zhuravinka
Autobús, 214e (Zhodino - Zhuravinka) sentidos/t Zhuravinka
Autobús, 211c (Zhodino - Zelenii Bor) sentidoZelenii Bor
Autobús, 211c (Zhodino - Zelenii Bor) Parada final
Autobús, 213e (Zhodino - s/t Rodnichok) sentidod. Rodnichok
Autobús, 213e (Zhodino - s/t Rodnichok) Parada final
Autobús, 213e (Zhodino - s/t Rodnichok) sentidod. Rodnichok
Autobús, 203e (Zhodino - s/t Stroitel') Parada final
Autobús, 203e (Zhodino - s/t Stroitel') sentidos/t Stroitel'
Autobús, 203e (Zhodino - s/t Stroitel') sentidos/t Stroitel'
Autobús, 207e (Zhodino - s/t Avtomobilist) sentidoBoguslavo Pole
Autobús, 207e (Zhodino - s/t Avtomobilist) Parada final
Autobús, 207e (Zhodino - s/t Avtomobilist) sentidoAvtomobilist
Autobús, 207e (Zhodino - s/t Avtomobilist) sentidoAvtomobilist
Autobús, 209a (Zhodino - Tochilishe ch/z Beluyu Luzhu) Parada final
Autobús, 219a (Zhodino - Zamlin'e ch/z Beluyu Luzhu) Parada final
Autobús, 212ac (Zhodino - Budagovo ch/z Beluyu Luzhu) sentidoBudagovo
Microbús, 2403u-tk (Usyazh - Zhodino) sentidoUsyazh
Microbús, 2403u-tk (Usyazh - Zhodino) Parada final
Microbús, 2403-tk (Usyazh - Budagovo) sentidoUsyazh
Microbús, 2401u-tk (Kurkovo - Zhodino) sentidoKurkovo
Microbús, 2401u-tk (Kurkovo - Zhodino) Parada final
Microbús, 2404u-tk (Zhazhelka - Zhodino) Parada final
Microbús, 2404u-tk (Zhazhelka - Zhodino) sentidoZhazhelka
Microbús, 2401-tk (Kurkovo - Budagovo) sentidoKurkovo
Microbús, 2404-tk (Zhazhelka - Budagovo) sentidoZhazhelka
Microbús, 196a-TK (Zhodino - Borovlyani) Parada final
Microbús, 196a-TK (Zhodino - Borovlyani) sentidoRNPC Ankalogіі
Microbús, 2405u-tk (Zhodino - Smolevichi) sentidoSPTU
Volver