/es/
es
true
1784
10010
2024
1546
45972
1
131
Ustye-Kubenskoye
169
kubena
Ustye-Kubenskoye
2533
19032
59.630774
39.726082
13
true
2465
10850
1,7
6
2189
43540
0
186
4
Mapa
Código copiado al portapapeles