/en/
en
false
2784
182
1
1006
25538
Nizhnegorskiy (Crimea)
1928
37260
nizhnegorskiy-crimea
Nizhnegorskiy (Crimea)
1470
11314
45.44277959379582
34.73856831565753
1019
17379
12
160
false
212
1
1766
41066
10
0
62
4
true