/en/
en
true
520
30846
2506
52
8
158
Rakhymzhan Koshkarbayev
rakhymzhan-koshkarbayev
208
Rakhymzhan Koshkarbayev
50.8192937
116
71.33235400000001
1516
38148
13
91
27724
false
1
424
6956
0
2377
38998
0
80
4
true