/en/
en
true
2448
1
2100
25003
Urazovka (Nizhegorodskaya oblast)
2272
24070
urazovka
1303
34013
Urazovka (Nizhegorodskaya oblast)
55.400653442839676
379
8688
45.615208775066776
43
13
201
false
210
2
0
598
44018
0
59
4
true