/en/
en
true
575
1
193
Ukhta
124
ukhta
Ukhta
86
63.565643
79
53.695708
1175
36309
13
188
true
1,2
23
276
32881
2
2128
43439
true
Routes
All routesCitySuburban / Intercity
City
Minibuses
Trains
021N "Polyarnaya strela" (Labytnangi - Moskva)022Ya "Polyarnaya strela" (Moskva - Labytnangi)041M "Skoryy" (Vorkuta - Moskva)042V "Skoryy" (Moskva - Vorkuta)042V/306Ya (Moskva (Yaroslavskiy vokzal) - Usinsk)053Ya "Dnevnoy ekspress" (Usinsk - Syktyvkar)054Ya "Dnevnoy ekspress" (Syktyvkar - Usinsk)077Ya (Vorkuta - Sankt-Peterburg)077Ya/289Ya (Vorkuta - Nizhniy Novgorod)078Ya (Sankt-Peterburg - Vorkuta)089G (Vorkuta - Nizhniy Novgorod)090G (Nizhniy Novgorod - Vorkuta)090G/682Ya (Nizhniy Novgorod - Usinsk)098Ch/376Ya (Syktyvkar - Vorkuta)099G (Labytnangi - Nizhniy Novgorod)100G (Nizhniy Novgorod - Labytnangi)100G/682Ya (Nizhniy Novgorod - Usinsk)117Ya (Labytnangi - Sankt-Peterburg)117Ya/289Ya (Labytnangi - Nizhniy Novgorod)117Ya/289Ch (Pechora - Nizhniy Novgorod)118Ya (Sankt-Peterburg - Labytnangi)290G/078Ya (Nizhniy Novgorod - Vorkuta)290G/078Ya (118Ya)/682Ya (Nizhniy Novgorod - Usinsk)290G/118Ya (Nizhniy Novgorod - Labytnangi)305Ya/309S/310S (Usinsk - Sochi (Adler))305Ya (Usinsk - Syktyvkar)306Ya (Syktyvkar - Usinsk)309S/310S (Vorkuta - Sochi (Adler))309S/305Ya (Vorkuta - Syktyvkar)309S/310S/692Y/691Y (Vorkuta - Novorossiysk)310E/309E (Sochi (Adler) - Vorkuta)310E/309E/682Ya (Sochi (Adler) - Usinsk)375Ya (Vorkuta - Moskva (Yaroslavskiy vokzal))376Ya/375Ya (Moskva (Yaroslavskiy vokzal) - Vorkuta)681M/041M (Usinsk - Moskva)681Ya/089G(099G) (Usinsk - Nizhniy Novgorod)681Ya/077Ya(117Ya)/289Ya (Usinsk - Nizhniy Novgorod)692E/691E/309E/310E (Novorossiysk - Vorkuta)933Ya (Vorkuta - Kotlas)934Ya (Kotlas - Vorkuta)
Suburban / Intercity
Comments