/de/
de
true
107
561
1188
35357
1
54
Balaschicha
1694
1837
balashiha
2313
7778
Balashikha
1724
38555
55.81682583908888
89
37.95166778718874
25
13
true
1
42
1,2
121
1467
46931
2
1714
23967
146274
Adresse
Balaschicha, Sovetskaya ulica, 4
Auf der Karte
Zurück