/ar/
ar
true
1313
144
1
111
نوفي أوشخوز
19
novyy-uchkhoz
201
Novyy Uchkhoz
59.54260309999999
136
29.93912279999995
14
207
false
153
1
0
1435
22739
2
189
4
true