/ar/
ar
true
993
3137
25
198
2
مينسك
minsk
39
Minsk
45
53.90079
183
27.56298
57
13
1529
5655
true
1,2,3,4,5,8
945
210
43335
2
67
Br
298047
عنوان
مينسك, Pryvakzal'naya ploshcha
على الخريطة
توقف هنا
قطار, Mіnsk Pasazhyrskі - Pіnsk اتجاهst. Pіnsk
قطار, Mіnsk Pasazhyrskі - Pіnsk محطة النهاية
قطار, Mіnsk Pasazhyrskі - Polatsk محطة النهاية
قطار, Mіnsk Pasazhyrskі - Polatsk اتجاهst. Polatsk
قطار, 718B "Lastochka" (Minsk - Moskva) اتجاهstantsiya Moskva-Passazhirskaya-Smolenskaya (Belorusskiy vokzal)
قطار, 051B/052B (Sankt-Peterburg - Brest) اتجاهst. Brest Tsentral'ny
قطار, 051B/052B (Sankt-Peterburg - Brest) اتجاهSankt-Peterburg-Vitebskiy (Vitebskiy vokzal)
قطار, Minsk - Rudensk (gorodskie linii) اتجاهst. Rudensk
قطار, Minsk - Rudensk (gorodskie linii) محطة النهاية
قطار, 360Ch/359Ch (Kaliningrad - Sochi (Adler)) اتجاهstantsiya Adler
قطار, 360S/359S ((Sochi)Adler — Kaliningrad) اتجاهstantsiya Kaliningrad-Yuzhnyy
قطار, 360S/359S ((Sochi)Adler — Kaliningrad) اتجاهstantsiya Kaliningrad-Yuzhnyy
قطار, Minsk - Belarus' (gorodskie linii) اتجاهst. Belarus'
قطار, Minsk - Belarus' (gorodskie linii) محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Brest اتجاهst. Brest Tsentral'ny
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Brest اتجاهst. Brest Tsentral'ny
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Brest محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Brest محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Brest اتجاهst. Brest Tsentral'ny
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' اتجاهGomel'-Pasazhyrskі
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' اتجاهGomel'-Pasazhyrskі
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Gomel' اتجاهGomel'-Pasazhyrskі
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Grodna اتجاهst. Grodna
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Grodna اتجاهst. Grodna
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Grodna محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Grodna محطة النهاية
قطار, Minsk - Krasnoe Znamya (gorodskie linii) اتجاهst. Krasnoe Znamya
قطار, Minsk - Krasnoe Znamya (gorodskie linii) محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Vіtsebsk محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Vіtsebsk اتجاهst. Vіtsebsk-Pasazhyrskі
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Vіtsebsk محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Vіtsebsk اتجاهst. Vіtsebsk-Pasazhyrskі
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Vіtsebsk اتجاهst. Vіtsebsk-Pasazhyrskі
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Vіtsebsk محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Magіleў محطة النهاية
قطار, Bіznes Klas: Mіnsk Pasazhyrskі - Magіleў اتجاهst. Magіleў-1
قطار, Minsk - Orsha (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Orsha Tsentral'naya
قطار, Minsk - Orsha (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Orsha (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, 721M "Lastochka" (Moskva (Belorusskiy vokzal) - Minsk) محطة النهاية
قطار, Brest - Mіnsk (Mіzhregіyanal'nyya lіnіі ekanomklasa) محطة النهاية
قطار, Brest - Mіnsk (Mіzhregіyanal'nyya lіnіі ekanomklasa) محطة النهاية
قطار, Brest - Mіnsk (Mіzhregіyanal'nyya lіnіі ekanomklasa) اتجاهst. Brest Tsentral'ny
قطار, Brest - Mіnsk (Mіzhregіyanal'nyya lіnіі ekanomklasa) اتجاهst. Brest Tsentral'ny
قطار, Brest - Mіnsk (Mіzhregіyanal'nyya lіnіі ekanomklasa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهGudagay
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهGudagay
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهGudagay
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهGudagay
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Gudogay (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Molodechno (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Molodechno (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Maladzechna
قطار, Minsk - Molodechno (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Maladzechna
قطار, Minsk - Molodechno (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Molodechno (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهAsіpovіchy-1
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهAsіpovіchy-1
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهAsіpovіchy-1
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهAsіpovіchy-1
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهAsіpovіchy-1
قطار, Minsk - Osipovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Baranovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Baranavіchy Paleskіya
قطار, Minsk - Baranovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Baranavіchy Paleskіya
قطار, Minsk - Baranovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Baranavіchy Paleskіya
قطار, Minsk - Baranovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, Minsk - Baranovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) اتجاهst. Baranavіchy Paleskіya
قطار, Minsk - Baranovichi (regional'nye linii ekonom-klassa) محطة النهاية
قطار, 029Ch "Yantar'" (Moskva (Belorusskiy vokzal) - Kaliningrad) اتجاهstantsiya Kaliningrad-Yuzhnyy
قطار, 030Ch "Yantar'" (Kaliningrad - Moskva (Belorusskiy vokzal)) اتجاهstantsiya Moskva-Passazhirskaya-Smolenskaya (Belorusskiy vokzal)
Close